CALAJECT ANESTHESIA

We painlessly anesthetize

That is why we offer you painless anesthesia using the most modern CALAJECT computer anesthesia.
The CALAJECT system gives anesthesia very gently, and at the same time extremely effectively and without any pain.
It helps to minimize anxiety and stress during dental treatment.

  • The friendly appearance of the device inspires confidence and minimizes the fear of administering anesthesia, especially with children
  • CALAJECT anesthesia avoids the unpleasant feeling of numbness in the face, especially when one tooth is being anesthetized.
  • Anesthesia works very quickly, reducing waiting time
  • Constant monitoring of administering parameters ensures maximum safety


COMPUTER ANESTHESIA – how does it work?

Sekretem działania systemu znieczulania CALAJECT są inteligentne rozwiązania pozwalające na delikatne wprowadzanie roztworu znieczulającego, odpowiednie do oporu tkanek i rodzaju znieczulenia.
Tradycyjne znieczulenie przy użyciu strzykawki jest zwykle bolesne, szczególnie, gdy podawane jest zbyt szybko – środek znieczulający gromadzi się wówczas W tkankach powodując bolesne uczucie rozpierania.
ziałanie znieczulenia komputerowego rozpoczyna się już od początku podawania – pozwala uniknąć bólu i nieprzyjemnego rozpierania tkanek.

The secrets to the CALAJECT anesthesia system are intelligent solutions that allow for gentle introduction of the anesthetic solution, appropriate to tissue resistance and type of anesthesia. Traditional anesthesia using a syringe is usually painful, especially when administered too quickly – the anesthetic accumulates in the tissues causing a painful feeling of expansion. The effect of computer anesthesia starts from the beginning of administration – it avoids pain and unpleasant expanding of the tissues.