Radiowizjografia stomatologiczna


Cyfrowa diagnostyka RTG / RVG

W stomatologii, skuteczność pracy sprawdzana jest przy pomocy zdjęć rentgenowskich. W wielu przypadkach szybka analiza zdjęcia rtg pozwala na właściwą ocenę sytuacji i pomaga w podjęciu ostatecznej decyzji co do sposobu leczenia. Niestety, brak aparatów do wykonywania zdjęć rtg w gabinetach przy fotelu oraz przepisy dotyczące ochrony radiologicznej poważnie ograniczają pracę stomatologa.
Pacjent często traci czas na znalezienie odpowiedniego gabinetu rtg, a lekarz traci możliwość szybkiej diagnozy.

Zastosowanie RVG w codziennej praktyce stomatologicznej jest kluczem do sukcesu. Przedyskutowanie w czasie wizyty stanu uzębienia w obecności i z udziałem pacjenta stwarza lekarzowi komfortowe warunki pracy, a w pacjencie wzbudza dodatkowe zaufanie.
Dlatego nie ma dziedziny stomatologii, w której przydatność RTG / RVG można byłoby pominąć .